Wkra Cup

 

Amatorski turniej siatkówki plażowej WKRA CUP

 

Zapraszamy miłośników i amatorów sportów na plaży do uczestnictwa w turnieju.  Bieżące sprawy proszę śledzić w aktualnościach i na naszym fanpage?u

Nagroda główna - 3000zł

Termin - 22 i 23 lipca 2017.

Sponsorzy

 

REGULAMIN

1. Organizator
Organizatorem turnieju jest przystań ?Wiosełko?

2. Cel
Głównym celem rozgrywek jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców gminy i okolic.Cele pośrednie:- integracja społeczeństwa po przez sporty drużynowe,- popularyzacja zasad ?fair play? wśród uczestników rozgrywek.

3. Miejsce
Przystań ?Wiosełko? w Cieksynie

4. Termin
Turniej zwyczajowo będzie odbywał się w przedostatni weekend lipca. Początek ? sobota godzina 10:00. Zgłoszenia drużyny należy dokonać do piątku poprzedzającego turniej (liczba miejsc ograniczona). Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są mailowo, sms-owo, osobiście:T: 881 651 651  @: rezerwacja@wioselko.pl Adres: ul.Nasielska (plaża przy moście) 05-192 Cieksyn

Szczegółowy harmonogram rozgrywek zostanie ogłoszony w dniu rozgrywek.

5. Uczestnictwo
W turnieju mogą uczestniczyć wszyscy, którzy ukończyli 16 lat.Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia oraz grupy koleżeńskie.Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i harmonogramu rozgrywek.Warunkiem przystąpienia do rozgrywek jest zgłoszenie drużyny w wyznaczonym terminie i wpłacenie wpisowego oraz przesłanie zdjęcia drużyny.Zgłoszeni do turnieju gracze uczestniczą uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach tylko i wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.W rozgrywkach biorą udział zespoły dwu osobowe damskie i męskie oraz mieszane.

6. Wpisowe
Wpisowe wynosi 100zł.mBank - 15 1140 2004 0000 3302 7472 2667

7. System rozgrywek
Mecze odbywają się systemem ustalonym przez organizatora w zależności od liczby zgłoszonych zespołów.Każdy mecz odbywa się do dwóch wygranych setów, każdy set do 21 punktów ( w przypadku remisu ? do dwóch punktów przewagi). Przy stanie 1:1 w setach rozgrywany jest tie break do 15 punktów.

8. Zasady gry
Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami PZPS z wyjątkiem innych podanych w regulaminie.Zespół składa się z dwóch zawodników.Inne zdarzenia jak niesportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenie zasad ?fair play? będą karane indywidualnie przez organizatora.Oraganizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wszelkich zmian i interpretacji przepisów z myślą: ?o przebiegu turnieju w duchu sportowej rywalizacji?.Walkower rozumiany jest jako przegrany mecz ? 2:0 w setach.

9. Inne
Udział w turnieju jest dobrowolny.Uczestnicy zobowiązują się do zachowania ?Fair play?Organizator turnieju decyduje o wszystkich sprawach sportowych.Za rzeczy pozostawione i zgubione organizator nie odpowiada.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki, kontuzje przed, po i w trakcie trwania turnieju.